Info

K.H. De Vredezonen uit Zittaart vindt zijn ontstaan in 1912 toen de leden van het plaatselijke zangkoor besloten een fanfare op te richten. De activiteiten van een fanfare in het begin van de 20ste eeuw bestonden hoofdzakelijk uit een wekelijkse repetitie en het opluisteren van dorpsfeesten en processies. Tevens werd er meermaals deelgenomen aan muziekfestivals en Vlaamse kermissen in de naburige dorpen. Dat bleef zo tot na WO II. In de jaren 50 en 60 werd er ook al eens met wisselend succes deelgenomen aan muziekwedstrijden en werd er jaarlijks een muziekconcert ingericht.
 
1986 is een mijlpaal in het fanfarebestaan. Door de oprichting van een jeugdfanfare gingen meerdere jongeren in Zittaart les volgen in de muziekacademie. Na enkele jaren getoeter in de jeugdfanfare sloten zij zich aan in de fanfare en werden zij er stilaan steunpilaren voor de oudere muzikanten. De fanfare groeide zowel kwantitatief als kwalitatief, en omdat meerdere jongeren de klarinet als geliefkoosd instrument kozen, werd noodgedwongen in 1993 de fanfare omgedoopt tot harmonie.  In 2012 vierden we het 100-jarig bestaan van de fanfare/harmonie De Vredezonen.

Momenteel telt K.H. De Vredezonen een 40-tal enthousiaste muzikanten onder de deskundige leiding van dirigent Pieter Van Hecken.
Heb je zin om met ons mee te spelen? Wij zijn steeds op zoek naar houtblazers, koperblazers en slagwerkers. Kom gerust een kijkje nemen tijdens onze repetities, iedere zondag van 10u tot 12u in jeugdlokaal ’t Sanderke achter de kerk van Meerhout-Zittaart. Meer informatie kan je ook bekomen via info@devredezonen.be .